ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7 Improv Comedy Theater 7:
Advanced Scenework

Πάντα υπάρχουν στοιχεία που χρίζουν βελτίωσης στον τρόπο που παίζουμε και τα ανακαλύπτουμε ένα-ένα στην πορεία. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα με τα οποία όλοι ανεξαιρέτως ταλαιπωρούμαστε και μας στερούν μέρος της απόλαυσης επί σκηνής.

Σε αυτό το σεμινάριο θα δουλέψουμε 3 παγίδες στις οποίες πέφτουμε συνεχώς, και 3 τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να απολαμβάνουμε, τόσο εμείς όσο και το κοινό, τις παραστάσεις μας ακόμα περισσότερο.

Το Improv Comedy Level 7 απευθύνεται αποκλειστικά σε improvisers που έχουν τελειώσει και τα 6 προηγούμενα επίπεδα, ή που έχουν ολοκληρώσει σχετική εκπαίδευση στο εξωτερικό. 

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε έξι μαθήματα, μια φορά τη βδομάδα για τρεις ώρες (Συνολική διάρκεια: 18 ώρες).

Αριθμός συμμετεχόντων: 6 έως 10

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, η ομάδα θα στήσει 2 παραστάσεις που θα παιχτούν στο Athens Improv Jam + 1 παράσταση που θα παιχτεί σε κάποιον αθηναϊκό χώρο της επιλογής τους (με μια καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή τους). Οι παραστάσεις αυτές μπορούν να είναι οποιασδήποτε μορφής επιλέξουν οι ίδιοι.


Κόστος: 120.00 €
Διάρκεια: 6 εβδομάδες / 18 ώρες

ΤΜΗΜΑΤΑ

Τμημα Τεταρτης

6 εβδομάδες / 7 μ.μ. - 10 μ.μ. Έναρξη: 13.12