ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4 Improv Comedy Theater 4:
Μοτιβα και παιχνιδια

Στο τέταρτο επίπεδο μαθαίνουμε πλέον πώς να παίρνουμε δυνατές αποφάσεις στη σκηνή και να μπορούμε να συνεργαστούμε επιτυχώς με όσους ηθοποιούς κι αν συνυπάρχουμε επί σκηνής.

Ταυτόχρονα, σε αυτό το στάδιο της εκπαίδευσης πλέον εστιάζουμε στον κάθε μαθητή ξεχωριστά ακόμα περισσότερο και δίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένο feedback για τις επιλογές του σε κάθε σκηνή.

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε έξι μαθήματα, μια φορά τη βδομάδα για τρεις ώρες (Συνολική διάρκεια: 18 ώρες).

Στο τέλος του σεμιναρίου οι μαθητές θα κάνουν μία παράσταση σε κάποια βραδιά του Athens Improv Jam.

Κάθε τάξη περιλαμβάνει 8 έως 12 μαθητές.


Κόστος: 120.00 €
Διάρκεια: 6 εβδομάδες

ΤΜΗΜΑΤΑ